intake

U bepaalt zelf alwaar de mediation plaatsvindt. Dit kan een neutrale locatie bij u in de buurt zijn of bij u thuis. Voordat we overgaan tot de intake en tot de eigenlijke mediation zal er een globale inventarisatie plaatsvinden of de kwestie zich leent voor mediation. In de eerste plaats dienen partijen bereid te zijn om met elkaar aan tafel te overleggen over wat hen verdeeld houdt. In de tweede plaats is het belangrijk dat partijen elkaar over en weer iets te bieden hebben, m.a.w. dat er onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte is.

In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek zal er volop gelegenheid zijn elkaar over en weer vragen te stellen, waarbij verdere uitleg gegeven zal worden omtrent mediation en wat men wél en niet hiervan mag verwachten. Alvorens te starten, dient er gezamenlijk een mediationovereenkomst ondertekend te worden, e.e.a. conform het MfN-reglement, waar ik mij als MfN-registermediator aan heb te houden. 

intake scheidingsmediator en conflictbemiddelaar 3xSmediation te Rotterdam