kosten

Gebruikelijk is dat de kosten in de verhouding 50%-50% door beide partijen gedeeld worden, zoals in geval van echtscheiding vaak het geval is, e.e.a. in het kader van gelijkwaardigheid. Hiervan kan vanzelfsprekend in goed overleg afgeweken worden, bijvoorbeeld als de ene partij draagkrachtiger is dan de andere. 

kosten 3xS mediation, een onpartijdige en neutrale scheidingsmediator en conflictbemiddelaar in Rotterdam, Rijnmond en omstreken

Voor nadere informatie over de tarieven kunt u contact opnemen, dan kan ik u daar telefonisch meer over vertellen. Indien men zich beneden een bepaalde inkomensgrens bevindt, kan er door de mediator een Toevoeging (subsidie) worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie hiervoor de eerste pagina). Een afwijzing van een Aanvraag Toevoeging ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting.