convenant

Datgene, waarover partijen in de mediation met elkaar overeenstemming  bereiken, kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, in geval van (echt)scheiding een (echt)scheidingsconvenant geheten. Een belangrijk onderdeel van dit convenant is, in het geval dat er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, het verplichte ouderschapsplan.

convenant bij 3xS mediation, een onpartijdige en neutrale scheidingsmediator en conflictbemiddelaar in Rotterdam, Rijnmond en omstreken

“Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.” Hier wordt juridisch aangegeven waar een vaststellingsovereenkomst voor bedoeld is. Het komt erop neer dat in de vaststellingsovereenkomst de rechten vastgelegd worden ter beëindiging van een geschil.

convenant bij 3xS mediation, een onpartijdige en neutrale scheidingsmediator en conflictbemiddelaar in Rotterdam, Rijnmond en omstreken