mediationproces

GOED ALTERNATIEF
Als u een conflict heeft met een persoon of organisatie waar u samen niet uit komt, kunt u kiezen voor mediation in plaats van een vaak langslepend, juridische proces bij de rechter. Een mediationproces kan veel tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing en krijgt daarbij deskundige hulp. Het merendeel van de kwesties die op deze manier worden aangepakt, resulteert in een positieve afloop.

DE MEDIATOR
De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen, oordeelt niet en helpt bij het vinden van een oplossing. Hij is onafhankelijk en dient het vertrouwen te genieten van beide partijen.

VRIJWILLIG, DOCH NIET VRIJBLIJVEND
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een vaststellingsovereenkomst.

mediationproces bij 3xS mediation, een onpartijdige en neutrale scheidingsmediator en conflictbemiddelaar in Rotterdam, Rijnmond en omstreken